آندرولیستیکا کپسول نرم
ANDROLISTICA SOFTGEL
سازنده: آرین سلامت سینا 49,500 تومان
کولون کلینز قرص
COLON CLEANSE TAB
سازنده: شهاب تجارت شایگان
کرن مکس 500 میلی گرم کپسول
CRAN MAX 500 MG CAP
سازنده: BRONSON LABORATORIES 30,800 تومان
مکمل غذایی رودیورتیک کپسول
FOOD SUPPLEMENT RODIURETIC CAP
سازنده: گیاهان قائم دارو 16,000 تومان
کانفرون قرص
CANEPHRON TAB
سازنده: بیونوریکا 100,000 تومان
لاکتوفم 500 میلی گرم کپسول
LACTOFEM 500MG CAP
سازنده: زیست تخمیر 36,000 تومان