محلول بی حسی 10mL/5mL
سازنده: ژرف اندیشان نوید سلامت