5 هیدروکسی تریپتوفان
سازنده: داروسازی خوارزمی
کید اِید اِس تی پی 200 میلی لیتر
سازنده: نوشا فارمد ایرانیان
اسپیرویال
سازنده: تولیدی فاران شیمی تویسرکان
اِسترابن سافت ژل کپسول قوطی
سازنده: داروسازی تسنیم
اسکین ژن
سازنده: داروسازی جالینوس
اِسکین ، هیر اَند نیلز
سازنده: فارماشیمی
ال آرژنين، ویتامین آ، ویتامین ای
سازنده: داروسازی خوارزمی
اِل آرژیبان
سازنده: مهبان دارو
اِلمان قرص
سازنده: سیمرغ داروی عطار 70,900 تومان
اُستئوزین 200 میلی لیتر طعم پرتغال محلول خوراکی
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
بی ویتال 200 میلی لیتر طعم پرتقال شربت
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
رادیانس قرص
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
اُروگل قرص روکش دار
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
کل دی تری کر قرص روکشدار
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
فولی مام 5 گرم طعم پرتقال ساشه
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
فیتومکس 120 میلی لیتر طعم پرتقال شربت
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
فلکسی اِید قرص روکشدار
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
اورتو بُن پلاس سافت ژل
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند 50,700 تومان