کارتریج بیکربنات سدیم ( پروسه همودیالیز) 650g
سازنده: تجهیزات پزشکی هلال ایران