رنگ آمیزی داخل چشم 1mL
سازنده: ابزار طب پویا
مرطوب کننده چشم 2%,0.5mL
سازنده: نماینده پارس كورش طب
درمان خشکی و خستگی چشم 10mL
سازنده: نماینده بینا چشم تهران
مرطوب کننده چشم و لنز 0.35mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
قطره برطرف کننده خشکی چشم 10mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر
قطره برطرف کننده خشکی چشم 10mL
سازنده: نماینده شفا یاب گستر 406,700 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 15mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار 46,500 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 6mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار 20,400 تومان
محلول برطرف کننده خشکی چشم 0.35mL
سازنده: تولیدی داروئی بهداشتی لیوار
اشک مصنوعی 0.5mL قطره
سازنده: Dr. Gerhard Mann Chem-pharm Fabrik 136,000 تومان
محلول مرطوب کننده لنز 8mL
سازنده: نماینده بهستان بهداشت
ژل تزریقی داخل چشمی 2mil
سازنده: نماینده تجهیزات پزشکی ابطحی
قطره چشمی 10mL
سازنده: نماینده اکبریه
اشک مصنوعی 15mL
سازنده: نماینده امید پارسینا دماوند
ژل تزریقی داخل چشمی 1mL
سازنده: نماینده ابزار طب پویا
ژل تزریقی داخل چشمی 2mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
مرطوب کننده چشم و لنز 10mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب 55,000 تومان
قطره مرطوب کننده لنز و چشم 20x0.35mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب
محلول شستشوی لنز 360mL
سازنده: نماینده دیدگاه طب