داروی سنتی قطره 20 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 20mL DROP
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 45 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS 45mL OIL
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 13,200 تومان
فرآورده سنتی روغن pet ۶0 میلی لیتری
TRADITIONAL MEDICINS ۶0mL OIL
سازنده: ایتوک برین آویجان 39,500 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 10mL OIL
سازنده: طلای سبز طوبی 12,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional product of 1۸ ml glass oil
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن موضعی ظرف 60 گرمی
Traditional local oil product within ۶۰ ml
سازنده: تعاونی کشت و صنعت میثاق کشت آتی 27,000 تومان