فرآورده سنتی روغن ظرف 45 میلی لیتری
سازنده: سینا فرآور اسپادانا 13,200 تومان
تروماهرب 50 گرم پماد
سازنده: گل دارو 40,400 تومان