تریپل سولفا 3.42%/2.86%/3.7%,78g کرم واژینال
TRIPLE SULFA 3.42%/2.86%/3.7%,78g VAGINAL CREAM
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 14,200 تومان
پیپرازین 500mg قرص خوراکی
PIPERAZINE TABLET ORAL 500 mg
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 400,000 تومان
کلیندامایسین 2%,40g کرم واژینال
CLINDAMYCIN 2%,40g VAGINAL CREAM
سازنده: ایران آوند فر 11,700 تومان
کلوتریمازول 100mg قرص واژینال
CLOTRIMAZOLE 100mg VAGINAL TABLET
سازنده: داروسازی جابرابن حیان 6,000 تومان
فورازولیدون 100mg قرص خوراکی
FURAZOLIDONE 100mg ORAL TABLET
سازنده: داروسازی تهران دارو 15,800 تومان
مترونیدازول 0.75%,70g ژل واژینال
METRONIDAZOLE 0.75%,70g VAGINAL GEL
سازنده: داروسازی تهران شیمی 6,500 تومان