اَکتیو منو قرص
ACTIVE MENO TAB
سازنده: کوییزر فارما 77,000 تومان
منو-اورت قرص
MENO-AVERT TAB
سازنده: Euro Otc Pharma 101,000 تومان
روغن گل مغربی کپسول
EVENING PRIME ROSE OIL CAP
سازنده: آرمان دارو نور گستر
روغن گل مغربی سافت ژل
EVENING PRIMROSE OIL SOFTGEL
سازنده: داروسازی سونا طب پارسه