کپسول واژینال حفظ فلورطبیعی واژن (پروبیوتیک)
سازنده: نماینده گسترش بازرگانی دارو درمان پارس 75,000 تومان
پیشگری و کمک به درمان عفونت های واژینال 3g
سازنده: نماینده سینا تجارت پیشگام
فوم شستشو دهنده وپاک کننده بانوان 100mL
سازنده: کیتوتک(کیفیت تولید تکاپو) 41,000 تومان
فوم شستشو دهنده وپاک کننده بانوان 100mL
سازنده: نماینده ورسک فارمد 54,800 تومان
کرم مرطوب کننده واژینال 50g
سازنده: نماینده سینا تجارت پیشگام 70,000 تومان
ژل پیشگیری و کمک به درمان عفونت باکتریایی بانوان 30mL
سازنده: نماینده ورسک فارمد 69,600 تومان