آ + د + آهن + زینک 15 میلی لیتر قطره
سازنده: داروسازی آرام دارو گستر
ویتامین آ + د + آهن + روی 15 میلی لیتر قطره
سازنده: داروسازی حکیم 5,995 تومان
آدزیر/آ/د/آهن/زینک 30 میلی لیتر قطره
سازنده: Vitane Pharma GmbH 25,070 تومان
مکمل آهن 30 میلی لیتر قطره
سازنده: Siit Srl 133,000 تومان
میناجویس 200 میلی لیتر شربت
سازنده: Euro Otc Pharma 50,000 تومان
فربولین 120 میلی لیتر
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت
مکمل آهن 60 میلی لیتر شربت
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت
مکمل رژیمی غذایی 15 میلی لیتر قطره
سازنده: لابراتوارهای شهردارو
مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره خوراکی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 5,000 تومان
فروگلوبین ب12 200 میلی لیتر شربت
سازنده: VITABIOTICS LTD 67,935 تومان
فروبین مارتینز شربت
سازنده: آودیس
فروبین کمپلکس 125 میلی لیتر شربت
سازنده: Martinez Nieto S.a 31,700 تومان
فروبین کمپلکس 250 میلی لیتر شربت
سازنده: Martinez Nieto S.a 135,000 تومان
مکمل رژیمی غذایی فروس سولفات 15 میلی لیتر قطره
سازنده: لابراتوار های دنیای بهداشت 4,905 تومان