فرآورده سنتی کپسول
Traditional capsule products
سازنده: سلامت گستر آرتیمان 14,000 تومان
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional product of 18 ml glass oil
سازنده: تعاونی 320 فراورده های گیاهی ئیلاخ(شفا)
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
Traditional ۱۸ ml glass oil product
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
Traditional capsule products
سازنده: نیاک 25,000 تومان
فرآورده سنتی قرص
Standard tablet product
سازنده: دکتر غلامرضا کرد افشار