فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
TRADITIONAL MEDICINS 30mL OIL
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 37mL OIL
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
TRADITIONAL MEDICINS 10mL OIL
سازنده: طلای سبز طوبی 12,000 تومان
فرآورده سنتی کپسول
Traditional capsule products
سازنده: نیاک 25,000 تومان
فرآورده سنتی قرص
Standard tablet product
سازنده: دکتر غلامرضا کرد افشار