آسکوربیک اسید
ASCORBIC ACID
سازنده: Shandong Tianli Pharmaceutical Co,ltd
پوکه خالی کپسول سلولزی
CELLULOSE CAPSULE (HPMC)
سازنده: Acg Associated Capsules Pvt.ltd
داپوکستین
DAPOXETINE
سازنده: Ami Lifesciences Pvt
مزالازین
MESALAZINE
سازنده: Dk Pharma Chem Pvt Ltd
پنتوکسی فیلین
PENTOXIFYLLINE SAMPLE
سازنده: Supriya Lifescience Ltd
روزوواستاتین
ROSUVASTATIN CALCIUM
سازنده: Amoli Organice Pvt.ltd
سدیم هیالورونات
SODIUM HYALURONATE
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd
سدیم هیالورونات
SODIUM HYALURONATE EDIBLE GRADE
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd
سدیم هیالورونات (گرید تزریقی)
SODIUM HYALURONATE INJ
سازنده: Shandong Topscience Biotech Co., Ltd