فیلم ترمو فورمینگ پزشکی
MEDICAL TERMO FORMMING FILM
سازنده: پلاستیک ماشین الوان