مدرپ ، دایره المعارف کالای سلامتی

مدرپ ، دایره المعارف کالای سلامتی

آپلود اطلاعات شیرهای متابولیک در مدرپ

چند روزی است بارگذاری اطلاعات شیر های متابولیک در مدرپ آغاز شده است، در مدرپ انواع شیر های متابولیک به همراه قیمت و اطلاعات علمی و گروه مصرفی شیرها اطلاع رسانی خواهد شد
شما برای اطلاع بیشتر می توانید به دسته شیر و غذا های ویژه مراجعه و شیر های مختلف را مشاهده نمایید