اولین های مدرپ!

اولین های مدرپ!

داروخانه دکتر پیرصالحی به مدرپ پیوست!

داروخانه بزرگ دکتر پیرصالحی به مدرپ پیوست،
داروخانه دکتر پیرصالحی با دارا بودن انواع محصولات مختلف در حوزه های دارو، مکمل و آرایشی و بهداشتی با مدیریت آقای دکتر پیرصالحی فعالیت خود را در مدرپ آغاز نمود. این داروخانه تامین کننده ی کلیه ی محصولات مجاز در حوزه ی دارو ، مکمل و محصولات آرایشی و بهداشتی در مدرپ فعالیت خواهد نمود