راهنمای استریل کردن و استفاده مجدد از ماسک N95

راهنمای استریل کردن و استفاده مجدد از ماسک N95

می توانین مجددا از ماسک هاتون استفاده کنین به شرط زیر

راهنمای استریل کردن و استفاده مجدد از ماسک N95
این راهنما دو روز پیش توسط دانشگاه استنفورد منتشر شده است. 
تمرکز اصلی راهنما بر پاکسازی ماسک از ویروس کرونا هست. 
1-بهترین روش توصیه شده، گرمای ۷۰ درجه به مدت سی دقیقه است. 
علاوه بر از بین بردن ویروسها، این روش استریل کردن کارآمدی ماسک را در فیلتر کردن تا ۹۶.۶ درصد حفظ می کند. 
2-همچنین تاباندن اشعه ماورا بنفش به مدت سی دقیقه می تواند ماسک را استریل کند. میزان حفظ توانایی فیلتر کردن ماسک در این روش ۹۵.۵ درصد خواهد بود. 
روشهای دیگر استریل کردن هم بررسی شده ولی به توانایی فیلتر کردن ماسک آسیب می رساند.
احتراز مهم در این راهنما بر عدم ضدعفونی ماسک با الکل و یا وایتکس هست، این روشها کارایی ماسک را در فیلتر کردن تا نصف کاهش می دهد.

برای جستجوی دارو و تجهیزات پزشکی می توانین اپ مدرپ را نصب نمایین

دانلود اپ مدرپ از کافه بازار

دانلود اپ مدرپ از سیبچه