صدور مجوز فوری واردات ماسک

صدور مجوز فوری واردات ماسک

از توانمندان این عرصه دعوت میشود

صدور مجوز واردات انواع ماسک با حداقل تعرفه

صفوی، مدیرکل امور تجهیزات پزشکی:  تمامی بازرگانان و واردکنندگان کشور می‌توانند با حداقل تعرفه و بدون سقف تعدادی نسبت به واردات انواع ماسک‌های پزشکی اقدام کنند.

بررسی و صدور نامه تایید ظرف یک روز کاری انجام خواهد شد. 

 متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پورتال imed.ir مراجعه کنند.