5 هیدروکسی تریپتوفان
5 HYDROXY TRYPTOPHAN
سازنده: داروسازی خوارزمی
کید اِید اِس تی پی 200 میلی لیتر
KIDAID STP 200 ML
سازنده: نوشا فارمد ایرانیان
اسپیرویال
SPIROYAL
سازنده: تولیدی فاران شیمی تویسرکان
اسکین ژن
SKINGEN BOTTLE
سازنده: داروسازی جالینوس
ث / زینک قرص تیوب
C / ZINC TAB
سازنده: قندهای رژیمی پرارین پارس
اِل آرژیبان
L ARGIBAN
سازنده: مهبان دارو
اِلمان قرص
ELMAN TAB
سازنده: سیمرغ داروی عطار 70,900 تومان
آهن پلاس بلیستر
IRON PLUS
سازنده: داروسازی سونا طب پارسه
بی ویتال 200 میلی لیتر طعم پرتقال شربت
B VITAL 200 ML ORANGE FLAVOR SYRUP
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
رادیانس قرص
RADIANCE TAB
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
اُروگل قرص روکش دار
UROGOL 60S COATED TAB
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
فولینیک اسید 400 میکروگرم قرص
FOLINIC ACID 400 MCG TAB
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند
کل دی تری کر قرص روکشدار
CAL D3 CARE COATED TAB
سازنده: بین المللی امید پارسینا دماوند