اسپری ترمیم کننده 50mL
BENZOCAINE 50mL SPRAY
سازنده: نماینده پرشیا فارمد 153,400 تومان
کمک به کاهش و برطرف کردن اسکار 30mL
CHITOSAN 30mL DROP
سازنده: کیتوتک(کیفیت تولید تکاپو) 77,000 تومان
ژل از بین بردن جای زخم 20g
ONION EXTRACT,HEPARIN SODIUM ,ALLANTOIN 20g GEL
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 42,000 تومان
ژل از بین بردن جای زخم 50g
ONION EXTRACT,HEPARIN SODIUM ,ALLANTOIN 50g GEL
سازنده: نماینده خسرو مدیسا طب 283,000 تومان
پد کلاژن 10*10
COLAGEN 10*10 PAD
سازنده: نماینده شفا کیمیا دارو 360,000 تومان