مرطوب کننده چشم 2%,0.5mL
ECTOIN 2%,0.5mL DROP
سازنده: نماینده پارس كورش طب