کرم ضد التهاب و درد مفاصل 75mL
CELADRIN 75mL CREAM
سازنده: نماینده دارو درمان سپهر
اسپری جهت تسکین درد 150mL
PENTANEDRIVOSOL 35ADENATURED ETHANOLLEVOMENTHOL 150mL SPRAY
سازنده: نماینده بهستان بهداشت 40,000 تومان
محلول بی حسی 10mL/5mL
EPINEPHRINE,LIDOCAINE,TETRACAINE 10mL/5mL DROP
سازنده: ژرف اندیشان نوید سلامت